National Anthems of the World

Music Control 

Wales
"Hen wlad fy nhadau"
(Land of my Fathers)


WELSH LYRICS

Mae hen wlad fy nhadau yn an nwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tramâd,
Tros ryddid collasant eu gwaed.

CHORUS
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad,
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r heniaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i mi.

CHORUS

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed;
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

CHORUS


ENGLISH LYRICS

The land of my fathers is dear unto me,
Old land where the minstrels are honoured and free;
Its warring defenders so gallant and brave,
For freedom their life's blood they gave.

CHORUS
Home, home, true am I to home,
While seas secure the land so pure,
O may the old language endure.

Old land of the mountains, the Eden of bards,
Each gorge and each valley a loveliness guards;
Through love of my country, charmed voices will be
Its streams, and its rivers, to me.

CHORUS

Though foemen have trampled my land 'neath their feet,
The language of Cambria still knows no retreat;
The muse is not vanquished by traitor's fell hand,
Nor silenced the harp of my land.

CHORUS
 

 
            
Google
Web Land of Magic
 

 

 
 
 


  Copyright © 2008 www.landofmagic.co.uk All rights reserved