National Anthems of the World

Music Control 

Tonga
"Koe Fasi Oe Tu'i Oe Otu Tonga"


TONGAN LYRICS

'E 'Otua Mafimafi,
Ko ho mau 'Eiki Koe,
Ko Koe Koe fa la la 'anga,
Mo ia 'ofa ki Tonga;

'Afio hifo 'emau lotu,
'Aia 'oku mau fai ni,
Mo Ke tali homau loto,
'O mala'i 'a Tupou.


ENGLISH TRANSLATION

Oh Almighty God above,
Thou art our Lord and sure defence,
In our goodness we do trust Thee
And our Tonga Thou dost love;

Hear our prayer, for though unseen
We know that Thou hast blessed our land;
Grant our earnest supplication,
Guard and save Tupou our King.
 

 
            
Google
Web Land of Magic
 

 

 
 
 


  Copyright 2008 www.landofmagic.co.uk All rights reserved