National Anthems of the World

Music Control 

Estonia
"Mu Isamaa, Mu Onn Ja Room"
My Native Land, My Pride and Joy)


ESTONIAN LYRICS

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
Kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
See suure laia ilma peal,
Mis mull' nii armas oleks ka
Kui sa mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand
Ja üles kasvatand;
Sind tänan mina alati
Ja jään sul truuks surmani!
Mul kõige armsam oled sa,
Mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku,
Mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
Ja võtku rohkest' õnnista'
Mis iial ette võtad sa,
Mu kallis isamaa!


ENGLISH TRANSLATION

My native land, my joy, delight,
How fair thou art and bright!
And nowhere in the world all round
Can ever such a place be found
So well beloved as i love thee,
My native country dear!

My little cradle stood on thy soil,
Whose blessings ease my toil.
With my last breath my thanks to thee,
For true to death I'll ever be,
O worthy, most beloved and fine,
Thou, dearest country mine!

May God in Heaven thee defend,
My best, my dearest land!
May He be guard, may He be shield,
For ever may He bless and wield
O graciously all deeds of thine,
Thou dearest country mine!
 

 
            
Google
Web Land of Magic
 

 

 
 
 


  Copyright © 2008 www.landofmagic.co.uk All rights reserved